Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Orešie č. 3, 902 03 Pezinok

Orešie 3, 902 03 Pezinok
36063924
2021634197
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
79,2 tis. €