Moja zóna

Základná umelecká škola v Malackách

Na brehu 4, 901 01 Malacky
36063967
2021638542
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
14,3 tis. €