Moja zóna

Materská škola

Gelnická 34, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
36063991
2021636364
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
946 tis. €
208,9 %
2019/2018