Moja zóna

Základná škola

Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
36067334
2021546109
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A