Moja zóna

Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji

SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
36071145
2021608908
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
20,8 tis. €
78,6 %
2016/2015