Moja zóna

Základná umelecká škola

Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
36071323
2021622911
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
50,4 tis. €