Moja zóna

Materská škola SASINKOVO 320

Sasinkovo 320, 920 65 Sasinkovo
36080497
2021352663
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A