Moja zóna

Materská škola SASINKOVO 320

Sasinkovo 320, 920 65 Sasinkovo
36080497
2021352663
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola SASINKOVO 320


Štatutári Materská škola SASINKOVO 320


Spoločníci Materská škola SASINKOVO 320


Predmety podnikania Materská škola SASINKOVO 320


Kataster Materská škola SASINKOVO 320


Skrátené výkazy Materská škola SASINKOVO 320