Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Pionierska 697, 908 45 Gbely
36080799
2021352069
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
917 tis. €
556,2 %
2020/2019