Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Školská 784, 930 39 Zlaté Klasy
36081027
2021359923
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
45,7 tis. €
-38,3 %
2020/2019