Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Hlavná 115, 930 11 Topoľníky
36081051
2021322490
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
23,7 tis. €
146 %
2020/2019