Moja zóna

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo 4 - Tallós

Tomášikovo 4, 925 04 Tomášikovo
36090361
2021489261
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
116 tis. €
23 047,9 %
2019/2018