Moja zóna

Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31

Horné Orešany 31, 919 03 Horné Orešany
36090387
2021493111
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31


Štatutári Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31


Spoločníci Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31


Kataster Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Horné Orešany 31