Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda

Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda
36093815
2021549409
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Dobrá Voda


Štatutári Základná škola s materskou školou Dobrá Voda


Spoločníci Základná škola s materskou školou Dobrá Voda


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Dobrá Voda


Kataster Základná škola s materskou školou Dobrá Voda


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Dobrá Voda