Moja zóna

Základná škola Zlaté Klasy

Zlaté Klasy 787, 930 39 Zlaté Klasy
36094081
2021552368
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5,52 tis. €
-0,5 %
2018/2017