Moja zóna

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské

Školská 369, 018 52 Pruské
36124681
2021604860
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
174 tis. €
44,1 %
2020/2019