Moja zóna

Základná umelecká škola

Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom
36124699
2021605476
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A