Moja zóna

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Bzince pod Javorinou 346, 916 11 Bzince pod Javorinou
36125075
2021630259
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
72,9 tis. €
1 272,1 %
2020/2019