Moja zóna

Základná škola s materskou školou Podolie

Hlavná 804, 916 22 Podolie
36125431
2021628609
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
47,3 tis. €
-77,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Podolie


Štatutári Základná škola s materskou školou Podolie


Spoločníci Základná škola s materskou školou Podolie


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Podolie


Kataster Základná škola s materskou školou Podolie


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Podolie