Moja zóna

Základná škola s materskou školou Podolie

Hlavná 804, 916 22 Podolie
36125431
2021628609
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
29,2 tis. €
-77,1 %
2020/2019