Moja zóna

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína

Pionierska 351, 916 21 Čachtice
36125458
2021605597
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
67,8 tis. €
-88,8 %
2020/2019