Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Lúka 135

Lúka 135, 916 33 Lúka
36125563
2021605454
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5,47 tis. €
-77,6 %
2020/2019