Moja zóna

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske

Obuvnícka 23, 958 01 Partizánske
36125601
2021604816
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,7 tis. €