Moja zóna

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany

Školská 13, 956 33 Chynorany
36125687
2021604442
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,57 mil. €