Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Školská, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
36125695
2021604596
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
107 tis. €
-80,7 %
2020/2019