Moja zóna

Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242

Horná Súča 242, 913 33 Horná Súča
36125881
2021607786
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,31 mil. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242


Štatutári Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242


Spoločníci Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242


Kataster Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242