Moja zóna

Centrum voľného času v Trenčíne, Východná 9, Trenčín

Východná 9, 911 08 Trenčín
36126616
2021619237
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,3 tis. €