Moja zóna

Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany

M. Nešpora 1, 972 45 Bystričany
36126659
2021624517
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
103 tis. €