Moja zóna

Základná škola s materskou školou Lazany

Školská 5, 972 11 Lazany
36126748
2021621382
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Lazany


Štatutári Základná škola s materskou školou Lazany


Spoločníci Základná škola s materskou školou Lazany


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Lazany


Kataster Základná škola s materskou školou Lazany


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Lazany