Moja zóna

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

Chemikov 34, 972 71 Nováky
36126861
2021625584
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
139 tis. €
-77,9 %
2020/2019