Moja zóna

Centrum voľného času

J.C.Hronského 2, 972 71 Nováky
36126888
2021624550
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2002
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
127 tis. €