Moja zóna

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach

Školská 9, 972 01 Bojnice
36126896
2021621371
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach


Štatutári Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach


Spoločníci Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach


Predmety podnikania Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach


Kataster Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach


Skrátené výkazy Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach