Moja zóna

Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno

Školská 19, 972 13 Nitrianske Pravno
36126934
2021616828
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
120 tis. €
-86,4 %
2020/2019