Moja zóna

Základná škola

Gorazdova 6, 957 04 Bánovce nad Bebravou
36128406
2021638905
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
617 tis. €
51,1 %
2020/2019