Moja zóna

Materská škola

Grznára 1441, 017 01 Považská Bystrica
36128422
2021640621
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
27,3 tis. €
-42,6 %
2020/2019