Moja zóna

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša

Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou
36128457
2021638971
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
163 tis. €
-59,3 %
2020/2019