Moja zóna

Základná škola

J. A. Komenského 1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
36128473
2021643844
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
180 tis. €
76,1 %
2020/2019