Moja zóna

Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128481
2021639279
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
403 tis. €
-20,2 %
2020/2019