Moja zóna

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Pod hájom 133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36128601
2021642161
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Dubnica nad Váhom


Štatutári Centrum voľného času Dubnica nad Váhom


Spoločníci Centrum voľného času Dubnica nad Váhom


Predmety podnikania Centrum voľného času Dubnica nad Váhom


Kataster Centrum voľného času Dubnica nad Váhom


Skrátené výkazy Centrum voľného času Dubnica nad Váhom