Moja zóna

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Pod hájom 133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36128601
2021642161
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A