Moja zóna

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Štúrova 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36129488
2021668561
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A