Moja zóna

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Štúrova 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36129488
2021668561
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom


Štatutári Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom


Spoločníci Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom


Predmety podnikania Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom


Kataster Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom


Skrátené výkazy Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom