Moja zóna

Centrum voľného času Myjava

Dolná štvrť 23, 907 01 Myjava
36129933
2021693850
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Myjava


Štatutári Centrum voľného času Myjava


Spoločníci Centrum voľného času Myjava


Predmety podnikania Centrum voľného času Myjava


Kataster Centrum voľného času Myjava


Skrátené výkazy Centrum voľného času Myjava