Moja zóna

Základná škola s materskou školou Sverepec 240

Sverepec 240, 017 01 Sverepec
36131644
2021700054
Nemá
10-19 zamestnancov
01.12.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
41,1 tis. €
96,2 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Sverepec 240


Štatutári Základná škola s materskou školou Sverepec 240


Spoločníci Základná škola s materskou školou Sverepec 240


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Sverepec 240


Kataster Základná škola s materskou školou Sverepec 240


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Sverepec 240