Moja zóna

Základná umelecká škola v Sabinove, Nám. Slobody 29

Námestie Slobody 29, 083 01 Sabinov
36158127
2021380581
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
230 tis. €
-84,2 %
2020/2019