Moja zóna

Základná škola Ul. 8. mája 640/39, Svidník

Ul. 8.mája 39, 089 01 Svidník
36158429
2021305605
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A