Moja zóna

Spojená škola, Školská 535/5, Lendak

Školská 5, 059 07 Lendak
36158917
2021323766
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,04 mil. €
3,1 %
2020/2019