Moja zóna

Základná umelecká škola

Októbrova 32, 080 01 Prešov
36159093
2021367051
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1998
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,1 mil. €
-94,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná umelecká škola


Štatutári Základná umelecká škola


Spoločníci Základná umelecká škola


Predmety podnikania Základná umelecká škola


Kataster Základná umelecká škola


Skrátené výkazy Základná umelecká škola