Moja zóna

PNEU SK, spol. s r.o.

Čsl. Armády 70/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36251496
2020172275
Nemá
nezistený
21.10.2002
Oprava motor.vozidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PNEU SK, spol. s r.o.


Štatutári PNEU SK, spol. s r.o.


Spoločníci PNEU SK, spol. s r.o.


Predmety podnikania PNEU SK, spol. s r.o.


Kataster PNEU SK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PNEU SK, spol. s r.o.