Moja zóna

TAZAR GROUP s.r.o.

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
36281018
2022130781
SK2022130781
5-9 zamestnancov
18.02.2006
Veľkoobchod s ost.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,39
0,58
1,38
33,1 %
154 tis. €
-22,2 %
2020/2019
2,07 mil. €
-4,2 %
2020/2019
0,39
38,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTAZAR GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyTAZAR GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

SkóringTAZAR GROUP s.r.o.


39,81
0,67
0,02
5,54

Zisk pred zdanenímTAZAR GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDATAZAR GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod TAZAR GROUP s.r.o.


Štatutári TAZAR GROUP s.r.o.


Spoločníci TAZAR GROUP s.r.o.


Predmety podnikania TAZAR GROUP s.r.o.


Kataster TAZAR GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy TAZAR GROUP s.r.o.