Moja zóna

Digital Park Einsteinova, a. s.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
36292338
2022182811
Nemá
nezistený
12.04.2006
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0,08
0,56
94,7 %
-643 tis. €
-702,7 %
2016/2015
12,2 mil. €
-11,8 %
2016/2015
-0
-713,4 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskDigital Park Einsteinova, a. s.


2014
2015
2016
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €

TržbyDigital Park Einsteinova, a. s.


2014
2015
2016
14 mil. €
13,5 mil. €
13 mil. €
12,5 mil. €
12 mil. €
11,5 mil. €

SkóringDigital Park Einsteinova, a. s.


n/a
0,05
0,04
1,1

Zisk pred zdanenímDigital Park Einsteinova, a. s.


2014
2015
2016
-800 tis. €
-900 tis. €
-1 mil. €
-1,1 mil. €
-1,2 mil. €
-1,3 mil. €

EBITDADigital Park Einsteinova, a. s.


2014
2015
2016
10 mil. €
9,5 mil. €
9 mil. €
8,5 mil. €
8 mil. €
7,5 mil. €

Koneční uživatelia výhod Digital Park Einsteinova, a. s.


Štatutári Digital Park Einsteinova, a. s.


Spoločníci Digital Park Einsteinova, a. s.


Predmety podnikania Digital Park Einsteinova, a. s.


Kataster Digital Park Einsteinova, a. s.


Skrátené výkazy Digital Park Einsteinova, a. s.