Moja zóna

GOWELL GREEN LINE, s.r.o.

Hviezdoslavova 19, 971 01 Prievidza
36300594
Nemá
nezistený
05.12.1997
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GOWELL GREEN LINE, s.r.o.


Štatutári GOWELL GREEN LINE, s.r.o.


Spoločníci GOWELL GREEN LINE, s.r.o.


Predmety podnikania GOWELL GREEN LINE, s.r.o.


Kataster GOWELL GREEN LINE, s.r.o.


Skrátené výkazy GOWELL GREEN LINE, s.r.o.