Moja zóna

GIPOS, v.o.s.

Chryzantémová 452/22, Nitrianske Hrnčiarovce
36301833
2021418300
Nemá
nezistený
19.01.1998
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A