Moja zóna

Slovakiachem Slovensko s.r.o.

Hlavná 138/85, 020 01 Streženice
36309516
2020110125
Nemá
nezistený
23.09.1999
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
0
122 %
-233 €
25,8 %
2020/2019
N/A
-0
25,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSlovakiachem Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

TržbySlovakiachem Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringSlovakiachem Slovensko s.r.o.


-2,22
-0,22
n/a
0,17

Zisk pred zdanenímSlovakiachem Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

EBITDASlovakiachem Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €

Koneční uživatelia výhod Slovakiachem Slovensko s.r.o.


Štatutári Slovakiachem Slovensko s.r.o.


Spoločníci Slovakiachem Slovensko s.r.o.


Predmety podnikania Slovakiachem Slovensko s.r.o.


Kataster Slovakiachem Slovensko s.r.o.


Skrátené výkazy Slovakiachem Slovensko s.r.o.